Przejdź do treści
slider1
slider2
Przejdź do stopki

O projekcie

Treść

 

12.03.2012 w Stowarzyszeniu LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" został złożony  wniosek pod nazwą "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów regionalnych dla Regionalnego Zespolu Dolina Słomki działającego w ramach Stowarzyszenia Ratujmy Tradycje"

W ramach tego projektu planujemy dokonać doposażenia Zespołu Dolina Słomki w brakujące stroje regionalne, kóre są niezbędne dla funkcjonowania Zespołu na odpowiednio wysokim poziomie artystycznym na przeglądach i konkursach.

Zakup ten będzie Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów.

 

 

984